Pieter Venemakade 213

9605 PP Kiel-Windeweer

+31(0)6 51564188

Contact en reserveringen

Op Maandagmiddag Tweede Paasdag 22 april 2019:

In samenwerking met Het Drentse Landschap organiseert HUNZEZWERFTOCHTEN een LENTE-NATUURWANDELING rondom de HUNZE tussen SPIJKERBOOR en EEXTERVEEN
Startlocatie: Café ’t Keerpunt in Spijkerboor om 13.30 uur.
Opgave voor deze wandeling vòòr 18 april 2019 bij:
J. Kuiper (Hunzezwerftochten), 06-23444405 of jaap2.kuiper@planet.nl
Deze wandeling gaat o.a. langs de Hunze en door het natuurgebied De Breevenen. Naast bijzondere dieren/vogels en planten die weer in de lente tevoorschijn komen, ontdekken we vast en zeker ook beversporen. Een heerlijke lentewandeling onder leiding van een deskundige gids.
Waterdicht schoeisel aanbevolen.
De wandeling duurt 2 à 2½ uur. Uiterlijk 16.00 uur zijn we terug bij Café ’t Keerpunt.
Kosten: € 15,00 p.p. (incl. consumptie). Kinderen t/m 8 jaar gratis.

Op Zondagmiddag 12 mei 2019:

In samenwerking met Het Drentse landschap organiseert HUNZEZWERFTOCHTEN een LANGE AFSTANDSWANDELING tussen SPIJKERBOOR en ZUIDLAREN door het NATUURONTWIKKELINGSGEBIED TUSSCHENWATER
Startlocatie: Café ’t Keerpunt in Spijkerboor om 13.00 uur.
Opgave voor deze lange afstandswandeling vòòr 8 mei 2019 bij:
J. Kuiper (Hunzezwerftochten), 06-23444405 of jaap2.kuiper@planet.nl
Deze lange afstandswandeling gaat langs de Hunze, door een deel van het Annermoeras, richting Zuidlaren en door het natuurontwikkelingsgebied Tusschenwater. We hebben aandacht voor de natuur en wijdheid van het gebied. Speciale aandacht wordt gegeven aan het nieuwe natuurgebied Tusschenwater, met o.a. herstel en handhaving van een oude loop van de Hunze: het Oude Diep.
Gidsen gaan mee om uitleg te geven over e.e.a.
Waterdicht schoeisel aanbevolen.
De wandeling duurt maximaal 4 uur. Uiterlijk 17.00 uur zijn we terug in Café ’t Keerpunt.
Kosten: € 20,00 p.p. (incl. consumptie). Deelname vanaf 12 jaar

Op Hemelvaartsdag 30 mei 2019:

In samenwerking met Het Drentse Landschap organiseert HUNZEZWERFTOCHTEN een LANGE AFSTANDSKANOTOCHT over de HUNZE
Startlocatie: Café ’t Keerpunt in Spijkerboor om 12.30 uuOpgave voor deze kanotocht vòòr 27 mei 2019 bij:
J. Kuiper (Huzezwerftochten), 06-23444405 of jaap2.kuiper@planet.nl
Deze lange afstandskanotocht start bij de Hunze in Spijkerboor en gaat via een prachtige natuurlijke meander richting Gieterveen-Bonnerklap-Gasselternijveen (indien haalbaar). Eindpunt in Gasselternijveen is molen De Juffer. Rondom Gieterveen/Torenveen/Bonnerklap zijn door Het Drentse landschap diverse hermeanderingsprojecten uitgevoerd. Tijdens de tocht hebben we aandacht voor de flora en de fauna, beverburchten, beversporen, enz.
Een pittige tocht. Kano-ervaring vereist.
De tocht gaat onder toezicht en begeleiding van 2 gidsen. Nadere info volgt bij opgave.
Bij het eindpunt van de tocht wordt men per auto teruggebracht naar Café ’t Keerpunt. Daar zijn we uiterlijk 17.30 uur terug.
Kosten: € 25,00 p.p.(incl. consumptie). Deelname vanaf 12 jaar.

Op Maandag Tweede Pinksterdag 10 juni 2019:

In samenwerking met Het Drentse Landschap organiseert HUNZEZWERFTOCHTEN een BEVER-KANOTRAIL door het OOSTERMOERGEBIED
Startlocatie: Café ’t Keerpunt in Spijkerboor om 13.00 uur.
Opgave voor deze bever-kanotrail vòòr 5 juni 2019 bij:
J. Kuiper (Hunzezwerftochten), 06-23444405 of jaap2.kuiper@planet.nl
Men dient geheel zelfstandig een route af te leggen, deels te voet, deels per kano (kano-ervaring vereist) in het Oostermoergebied tussen Spijkerboor en Zuidlaren. Elke deelnemer krijgt bij de start een routebeschrijving. Als men dit nauwkeurig volgt, dan verdwaal je niet. Hulpposten zijn tijdens de route beschikbaar. Een pittige tocht met obstakels. Echt iets voor avonturiers. Geniet van de natuur, kijk en luister naar hetgeen je ziet en hoort. Let op beversporen in de walkanten…
Uiterlijk terug bij Café ’t Keerpunt (aanlegsteiger brug over de Hunze in Spijkerboor) tegen 18.00 uur.
Kosten: € 27,50 p.p.(incl. consumptie) Deelname vanaf 12 jaar.

Op Vrijdagavond 21 juni 2019:

In samenwerking met Het Drentse Landschap organiseert HUNZEZWERFTOCHTEN een MIDZOMERAVOND-KANOTOCHT met de VIERING van de ZOMERZONNEWENDE: het LITHA-FEEST
Startlocatie: Café ’t Keerpunt in Spijkerboor om 20.00 uur (koffie/thee)
Opgave voor de viering van de zomerzonnewende vòòr 17 juni 2019 bij:
J. Kuiper (Hunzezwerftochten), 06-23444405 of jaap2.kuiper@planet.nl
Op de langste dag van dit jaar 2019 maakt men een mooie midzomerse kanotocht over de meanders van de Hunze in de omgeving het Annermoeras.
De kanotocht voert naar een afgelegen plek in het Annermoeras. Hier gaat men uit de boten en gaan we het feest van Litha vieren, de viering van de zomerzonnewende. De kanotocht vindt plaats als er nog voldoende daglicht is, maar het Litha-feest vindt in de schemering plaats. Na afloop van het ritueel varen we in het donker terug naar Spijkerboor. Het is dan rondom middernacht.
Nadere info volgt na opgave.
Het Litha-feest was in vele Germaanse landen het midzomerfeest met vreugdevuren en met wijn, wensen, kruiden, bloemen… Men kan gedichten voorlezen! Litha komt uit het oud-Germaans en betekent berghelling. Dit zou goed de symbolische berghelling kunnen weergeven die de zon in juni beklimt en in juli afdaalt: “de dagen worden dan weer korter”……
Kosten: € 25,00 p.p. (incl. consumptie in ’t Keerpunt)

Op Vrijdagavond 21 juni 2019:

In samenwerking met Het Drentse Landschap organiseert HUNZEZWERFTOCHTEN een MIDZOMERAVOND-KANOTOCHT met de VIERING van de ZOMERZONNEWENDE: het LITHA-FEEST
Startlocatie: Café ’t Keerpunt in Spijkerboor om 20.00 uur (koffie/thee)
Opgave voor de viering van de zomerzonnewende vòòr 17 juni 2019 bij:
J. Kuiper (Hunzezwerftochten), 06-23444405 of jaap2.kuiper@planet.nl
Op de langste dag van dit jaar 2019 maakt men een mooie midzomerse kanotocht over de meanders van de Hunze in de omgeving het Annermoeras.
De kanotocht voert naar een afgelegen plek in het Annermoeras. Hier gaat men uit de boten en gaan we het feest van Litha vieren, de viering van de zomerzonnewende. De kanotocht vindt plaats als er nog voldoende daglicht is, maar het Litha-feest vindt in de schemering plaats. Na afloop van het ritueel varen we in het donker terug naar Spijkerboor. Het is dan rondom middernacht.
Nadere info volgt na opgave.
Het Litha-feest was in vele Germaanse landen het midzomerfeest met vreugdevuren en met wijn, wensen, kruiden, bloemen… Men kan gedichten voorlezen! Litha komt uit het oud-Germaans en betekent berghelling. Dit zou goed de symbolische berghelling kunnen weergeven die de zon in juni beklimt en in juli afdaalt: “de dagen worden dan weer korter”……
Kosten: € 25,00 p.p. (incl. consumptie in ’t Keerpunt)

© 2018 Alle rechten voorbehouden